niedziela, 21 sierpnia 2011

Jak zostać nauczycielem

Posted by wojtek 01:47
Pierwszy post na blogu i jedna z najważniejszych kwestii - jak zostać nauczycielem. To z pewnością pytanie, które stawia sobie wiele osób zainteresowanych tym zawodem. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Karcie Nauczyciela, która dokładnie określa wymagania, dotyczące zawodu nauczyciela. W tym artykule przedstawię jednak najważniejsze kroki, które należy podjąć, aby zostać nauczycielem w szkole (oczywiście nie dotyczy to nauczyciela akademickiego - to zupełnie inne zagadnienie i inne wymagania).

Predyspozycje do zostania nauczycielem

Na samym początku warto także wspomnieć, że wymagania ustawowe na stanowisko nauczyciela to jedno, a pewne predyspozycje związane z charakterem i osobowością kandydata to drugie. Kandydat sam powinien odpowiedzieć na pytanie, czy w ogóle chce wykonywać ten zawód i posiada odpowiednie cechy osobowościowe, aby sumiennie nauczać innych. Pożądana jest nie tylko doskonała wiedza z dziedziny nauczania, ale także silny charakter, cierpliwość, otwartość, śmiałość, umiejętność nawiązywania dobrych relacji międzyludzkich i dobrego przekazu werbalnego. Cenione jest także zaangażowanie w wykonywane prace, często dużą większe niż w przypadku innych zawodów. Dlatego też tak często mówi się o "powołaniu" do zawodu nauczyciela...

Wymagania formalne

Kandydaci do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, postawy moralne oraz spełniać warunki zdrowotne, do wykonywania pracy na tym stanowisku. O ile dwa ostatnie warunki są oczywiste i jasne, o tyle należy dokładnie rozwinąć pierwszy punkt, czyli niezbędne kwalifikacje do zostania nauczycielem. Warto także dokładnie zapoznać się z artykułem 9. Karty Nauczyciela i pamiętać o tym, że pewne wymagania mogą być inne w zależności od rodzaju szkoły.

Kroki do zostania nauczycielem
Podstawowym i bezwzględnym warunkiem do zostania nauczycielem jest posiadanie wyższego wykształcenia - od tego nie ma żadnych ustępstw ani wyjątków, należy po prostu ukończyć studia. Droga do zostania nauczycielem może być jednak różna. Najprostszą opcją jest pójście na studia do specjalnej szkoły pedagogicznej, która specjalizuje się w kształceniu nauczycieli. Nauczycielem można jednak zostać po skończeniu także innej uczelni (chociażby politechniki czy uniwersytetu), jednak wybrany kierunek studiów powinien posiadać specjalność nauczycielską. Czyli jeśli student chciałby zostać nauczycielem języka polskiego, powinien wybrać polonistykę z profilem nauczycielskim. Kierunek studiów powinien być oczywiście zgodny z późniejszą dziedziną nauczycielską. 

Nie wszystkie kierunki studiów posiadają jednak specjalność nauczycielską. Mimo to, również absolwent takich studiów ma szansę na zostanie nauczycielem. Powinien ukończyć wówczas specjalne studium pedagogiczne lub kurs pedagogiczny. Są to zajęcia o łącznej liczbie 270 godzin, które obejmują nauczanie głównie z pedagogiki i psychologi, czyli dziedzin przydatnych do umiejętności poprawnego przekazywania wiedzy innym w sposób efektywny i zrozumiały. Niezbędne jest również odbycie kilkutygodniowej praktyki w szkole.

Podsumowując, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu wymaga, aby nauczyciel legitymował się wykształceniem wyższym oraz posiadał odpowiednie przygotowanie pedagogiczne (kurs pedagogiczny lub studium nauczycielskie).

0 komentarze:

Prześlij komentarz

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube